For børn

Babysalmesang

Babysalmesang er for børn op til ca. 10 måneder og deres forældre.

Fredagsfamilie

Aftenerne er bygget på familiens præmisser med fælles spisning, fælles aktiviteter og andagt.

Spaghetti-gudstjenester

Gudstjenesten varer ca. en halv time, og bagefter går vi sammen over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs.

Spirekorets forårskoncert

Gudstjenesten varer ca. en halv time, og bagefter går vi sammen over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs.

Venskabsfamilier 

Har du og din familie lyst til at være venskabsfamilie for en flygtningefamilie